Bệnh viện Hữu Nghị đa khoa Nghệ An tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2018

0
322

Bệnh viện Hữu Nghị đa khoa Nghệ An tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2018 như sau:
1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu, trong đó:

– Điều dưỡng hạng III: 10 chỉ tiêu.

– Điều dưỡng hạng IV: 21 chỉ tiêu.

– Hộ sinh hạng IV: 10 chỉ tiêu.

– Kỹ thuật Y hạng III: 03 chỉ tiêu.

– Kỹ thuật Y hạng IV: 08 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 07/09/2018 đến hết ngày 04/10/2018.

– Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Hữu Nghị đa khoa Nghệ An.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

 

LEAVE A REPLY