Hiểu đúng về suy thận mạn

0
156
Suy thận là tình trạng thận giảm hoạt động, không đảm bảo các nhiệm vụ của mình, ảnh hưởng đến hoạt động toàn cơ thể. Suy thận có thể xảy ra đột ngột gọi là suy thận cấp hoặc diễn biến từ từ, tức suy thận mạn.

LEAVE A REPLY